Andet


Alle billeder på bf-sjaelland.dk, er beskyttet jvnf. ophavsretsloven §2 samt af Copyright © 2001 – 2018. Ingen billeder må anvendes eller offentliggøres uden forudgående, skriftlig eller mundtlig tilladelse fra bf-sjaelland.dk. Sker dette kan, man risikere en regning på billederne der er anvendt.