Statsligt redningsberedskab

Beredskabsstyrelsen råder over 6 statslige afdelinger, som til daglig udgør niveau 2-beredskabet. De 6 afdelinger er beliggende i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved, Hedehusene og Allinge. Beredskabsstyrelsens rolle er at yde assistance til de kommunale beredskaber, når deres ressourcer ikke er tilstrækkelige.

Beredskabsstyrelsens afdelinger yder for eksempel assistance ved større, mandskabskrævende indsatser eller i situationer, hvor der kræves specialmateriel. Se links til centrene til højre på siden.

De 6 afdelinger råder over specialkøretøjer og -materiel inden for områderne brand, redning, uheld med farlige stoffer samt moderne kommunikationsudstyr, ledelsesfaciliteter og materiel til internationale indsatser. Klimarelaterede hændelser adskiller sig som hovedregel ikke fra hverdagshændelser, men er ofte større og samtidige i mange områder i landet.

Beredskabsstyrelsen inddrager løbende tilgængelig viden om klimaændringer og ekstreme vejrhændelser i forbindelse med materielanskaffelser i det statslige redningsberedskab. Derudover videreudvikler styrelsen sin internationale bistandskapacitet i de kommende år. Denne kapacitet vil også kunne anvendes ved ekstreme vejrhændelser i Danmark.

Opgaver

Beredskabsloven definerer, hvilke opgaver redningsberedskabet skal løse: Forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer.

Redningsberedskabet omfatter det statslige og det kommunale redningsberedskab. Det statslige redningsberedskab hører under Forsvarsministeren og ledes af Beredskabsstyrelsen.

Det statslige redningsberedskab skal yde assistance til det kommunale redningsberedskab, og der kan indgås aftaler om, at det statslige redningsberedskab løser opgaver for andre myndigheder.

Man kan aftjene værnepligt og kvindelig værneret i det statslige redningsberedskab ved Beredskabsstyrelsens afdelinger, som er placeret i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved og Allinge.

Nærmere oplysninger på www.brs.dk.

Beredskabsstyrelsens Afdelinger

Beredskabsstyrelsen har 6 afdelinger, der er placeret i henholdsvis Thisted, Herning, Haderslev, Næstved, Hedehusene og Allinge. Afdelingerne har alle en døgnbemandet udrykningsvagt bestående af værnepligtige og befalingsmænd - pånær Hedehusene, hvor der ikke er værnepligtige.

Afdelingerne, pånær Hedehusene, uddanner værnepligtige til redningsspecialister i en 9 måneders værnepligt.

Beredskabsstyrelsen Hedehusene er et frivilligcenter med 300 frivillige fra det storkøbenhavnske område tilknyttet. Centeret anvender frivillige til at bemande et supplerende operativt statsligt beredskab.

Beredskabsstyrelsens afdelingers placeringer sikrer en god dækning af hele landet. Fra de seks afdelinger med udrykningsvagter kan der inden for 5 minutter afsendes mandskab, køretøjer og materiel, som kan være fremme over hele landet inden for cirka 2 timer.
Bliv statslig frivillig

Frivillige er en vigtig ressource for hele redningsberedskabet – kommunernes redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen. 

Der deltager frivillige i mere end hver fjerde af Beredskabsstyrelsens indsatser. 

For at blive frivillig ved et af Beredskabsstyrelsens centre kræves det som udgangspunkt, at man har aftjent sin værnepligt ved Beredskabsstyrelsen.

Den Frivillige Indsatsstyrke (DFI)

Den Frivillige Indsatsstyrke – forkortet DFI - er en stående styrke af statslige og kommunale frivillige, som er tilknyttet Beredskabsstyrelsen. DFI kan indsættes overalt i Danmark som et supplement til det øvrige redningsberedskab ved større eller længerevarende hændelser. Frivillige fra DFI kan også indsættes ved katastrofer i udlandet. 

DFI består af i alt 400 frivillige, som er fordelt på to af Beredskabsstyrelsens centre. DFI-vest ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland består af i alt 100 frivillige, mens DFI-øst ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene tæller 300 frivillige.

Læs mere om muligheden for at blive frivillig ved Beredskabsstyrelsen.

Værnepligt

Du kan kontakte Beredskabsstyrelsen på telefon 45 90 61 91 eller læse mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside

Ni måneders værnepligt
Værnepligten ved Beredskabsstyrelsen varer ni måneder. Det gælder både for mandlige og kvindelige værnepligtige.

Ni ud af ti værnepligtige fra Beredskabsstyrelsen oplever, at værnepligtsuddannelsen har givet dem nye kompetencer, som de kan bruge i det civile liv. 62 procent har henvist til værnepligten ved jobsøgning.