Nyheder Region Sjælland

Landsrådsmøde 2019: Fokus på nye vedtægter og Robust Borger

21-05-2019
Landsrådsmøde 2018 i Kolding

Beredskabsforbundets øverste myndighed, Landsrådet, mødes den 25.-26. maj i Vingsted.

Knap 170 frivillige, delegerede og gæster har meldt deres ankomst til Beredskabsforbundets Landsrådsmøde lørdag den 25. maj og søndag den 26. maj i Vingsted.

De kommer til at opleve en weekend, hvor vedtægtsændringer og Robust Borger bliver to af nøgleordene.

Robust Borger vil de støde på allerede ved ankomsten til Vingsted Hotel & Konferencecenter, vest for Vejle. Her vil ansatte og frivillige bag Robust Borger nemlig på en iøjnefaldende og lidt anderledes facon gøre opmærksom på Beredskabsforbundets projekt med kurser for borgere, som lærer at forebygge og håndtere kritiske situationer og ulykker.

4907 borgere blev i 2018 uddannet som robuste borgere af frivillige og ansatte i Beredskabsforbundet. Og teamet bag Robust Borger inviterer under Landsrådsmødet til en snak om, hvordan der kan komme endnu mere fart på projektet, så Robust Borger for alvor kommer til at leve ude i forbundets regioner.

PET-chef på Robust Borger-kursus

Robust Borger er også med i manuskriptet for Hans Jørgen Bonnichsens oplæg lørdag eftermiddag. Den tidligere politichef taler med udgangspunkt i sin tid i Politiets Efterretningstjeneste om blandt andet tryghed, frygt, forebyggelse og nutidens ændrede trusselsbillede. Han har selv deltaget i et Robust Borger-kursus, og han ser en klar sammenhæng mellem sit tidligere fagområde og den måde, Robust Borger forsøger at hjælpe borgere til at forebygge ulykker og kritiske situationer.

Læs mere om Robust Borger her.

Allerede inden Hans Jørgen Bonnichsens oplæg skal – traditionen tro – Beredskabsforbundets Hæderstegn uddeles. I år er der ni modtagere.

Direkte valg og koordinationsudvalg

Søndag, på selve Landsrådsmødet, handler det i høj grad om vedtægtsændringer. Landsrådet skal tage stilling til et helt sæt af forslag til nye vedtægter, som skal modernisere og ajourføre forbundet til den aktuelle beredskabs-virkelighed.

Blandt andet er der forslag til et nyt koordinationsudvalg – et samarbejdsled, der sættes ind mellem forbundets kredse og de redningsberedskaber, som deres frivillige er en del af.

Og der er forslag om direkte valg til posterne som kredsleder

 

og vicekredsleder – hvor det i dag er regionslederen, som udpeger kredsleder og vicekredsleder.

Læs en artikel om ændringsforslagene her.

På søndagens dagsorden er der også aflæggelse af beretning og årsregnskab – samt valg af præsident. Senere er der reception for modtagerne af hæderstegnet – og om aftenen er der festmiddag.

Allerede nu kan du se Beredskabsforbundets skriftlige ledelses- og årsberetning, som ser tilbage på 2018 og frem i tiden. Og her er Robust Borger såmænd også nævnt:

”Danmark og hele verden er blevet mere og mere usikker … Det er en helt ny verdensorden – eller uorden – som kræver, at vi gør op med det kendte og tænker det utænkelige. Beredskabsforbundet skal italesætte disse hændelser og trusler. Derved gives befolkningen et fornuftigt grundlag at træffe beslutninger på, og det sikres, at befolkningen ved, hvorledes den skal håndtere og reagere i en given situation. Beredskabsforbundet skal bruge uddannelserne til Robust Borger til at sikre en risikobevidsthed og viden om, hvordan man som borger kan hjælpe sig selv og sine nærmeste omgivelser,” står der blandt andet i ledelsesberetningen, som du kan læse her.

 

Det lille billede herover: Robust Borger-koordinator Birgit Z. Kornum inviterer indenfor i teltet til en snak om gode ideer og inspiration til, hvordan Beredskabsforbundet kan få Robust Borger-projektet til at leve endnu mere i hele landet.

Øverst: I 2018 blev Landsrådsmødet holdt i Kolding. Denne gang foregår det i Vingsted.
 Abonnér på nyhederne